Aktiviteter och gemenskap

Program våren 2024


KLÄDCAFÉ

Tisdagar kl. 10-13 i Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, Borås - startar 16 januari

RÅDGIVNING

Tisdagar kl. 10-13 följande datum 23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5

i Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, Borås

SPRÅKCAFÉ

Korskyrkan 

Varje onsdag kl. 10-12 Bohusgatan 2, Borås - startar 17 januari

Hässleholmens kyrka 
Varje torsdag kl. 10-12, Sopplunch efteråt, Våglängdsgatan 3, Borås - startar 18 januari

BIBELN PÅ LÄTT SVENSKA

Startar 11 september

Varannan måndag, ojämna veckor, kl. 18-20 i Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, Borås

- startar 29 januari