Papperslösa perspektiv
- en utbildningseftermiddag

Varmt välkommen på en utbildningseftermiddag 22 november kl 13.00 i Korskyrkan, Borås, tillsammans med KFR, Sensus, Svenska Kyrkan i Toarp och Svenska kyrkan i Borås.

KYRKORNAS FLYKTINGRÅDGIVNING

Att hjälpa en annan människa kan vi göra på flera olika sätt.
I Kyrkornas flyktingrådgivnings verksamhet finns
bland annat klädutdelning och matutdelning som exempel på praktiska och konkreta hjälphandlingar. Där ger vi vidare av vårt överflöd i form av mat som blivit över och kläder som sorterats ut ur garderoben. Resultatet är också konkret - mättade magar och varma kroppar.

MÖTET - att se och bli sedd

HJÄLP PÅ OLIKA SÄTT

HANDLING OCH LYSSNANDE

En hjälphandling som inte är direkt praktisk och långt ifrån alltid ger ett konkret resultat är samtalet. Att lyssna till en annan människas berättelse, oro och frustration och försöka hitta en lösning. Lösningen finns inte alltid, men stödet av att någon har lyssnat finns där. 

Den som blivit lyssnad på får stödet i att någon har delat oron och frustrationen. Det vi som människor tyngs av blir lättare att bära om vi delar det med någon. Vi kan bidra med det, utöver mat och kläder kan vi också vara den som lyssnar.