MÖTET - att se och bli sedd

Att hjälpa en annan människa kan vi göra på flera olika sätt.
I Kyrkornas flyktingrådgivnings verksamhet finns
bland annat klädutdelning och matutdelning som exempel på praktiska och konkreta hjälphandlingar. Där ger vi vidare av vårt överflöd i form av mat som blivit över och kläder som sorterats ut ur garderoben. Resultatet är också konkret - mättade magar och varma kroppar.

HJÄLP PÅ OLIKA SÄTT

HANDLING OCH LYSSNANDE

En hjälphandling som inte är direkt praktisk och långt ifrån alltid ger ett konkret resultat är samtalet. Att lyssna till en annan människas berättelse, oro och frustration och försöka hitta en lösning. Lösningen finns inte alltid, men stödet av att någon har lyssnat finns där. 

Den som blivit lyssnad på får stödet i att någon har delat oron och frustrationen. Det vi som människor tyngs av blir lättare att bära om vi delar det med någon. Vi kan bidra med det, utöver mat och kläder kan vi också vara den som lyssnar.

En reva i Samhällskroppen

Rapporten En reva i samhällskroppen undersöker hur medarbetare i Svenska kyrkan ser på kyrkans roll och uppdrag i mötet med människor i en situation av papperslöshet, och hur de som arbetar med frågorna påverkas. Den bygger på djupintervjuer med personer inom Svenska kyrkan som på olika sätt möter personer eller frågor om papperslöshet i sitt arbete, en enkätstudie och besök i verksamheter som arbetar med personer i papperslöshet.