Mötet - att se och bli sedd

KFR stöttar flyktingar och invandrare i mötet med det svenska samhället och utsatta situationer. I vår verksamhet ingår kläd- och matdelning, rådgivning, bibeln på lätt svenska och språkcaféer. Det vi gör bygger på en kristen och humanistisk grund.

En gåva som gör skillnad.
Bli månadsgivare.

Med en gåva varje månad kan du bidra till människors rätt till ett värdigt liv runt om i Borås. Matdelning, kläder, rättsligt stöd är bara några av de saker som din gåva bidrar till. Hjälp oss att hjälpa. Tillsammans skapar vi en gemenskap där hopp och möjligheter växer, och där varje individ får chansen att blomstra.

 
 
 
100 kr
200 kr
500 kr
 
 
 

Hjälp på olika sätt

Handling och lyssnade

En hjälphandling som inte är direkt praktisk och långt ifrån alltid ger ett konkret resultat är samtalet. Att lyssna till en annan människas berättelse, oro och frustration och försöka hitta en lösning. Lösningen finns inte alltid, men stödet av att någon har lyssnat finns där. Den som blivit lyssnad på får stödet i att någon har delat oron och frustrationen. Det vi som människor tyngs av blir lättare att bära om vi delar det med någon. Vi kan bidra med det, utöver mat och kläder kan vi också vara den som lyssnar

En reva i Samhällskroppen

Rapporten En reva i samhällskroppen undersöker hur medarbetare i Svenska kyrkan ser på kyrkans roll och uppdrag i mötet med människor i en situation av papperslöshet, och hur de som arbetar med frågorna påverkas. Den bygger på djupintervjuer med personer inom Svenska kyrkan som på olika sätt möter personer eller frågor om papperslöshet i sitt arbete, en enkätstudie och besök i verksamheter som arbetar med personer i papperslöshet.

unsplash