Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås

Kyrkornas Flyktingrådgivning bygger på en kristen och humanistisk grund, alla människors lika värde och rättigheter.

Alla människor är välkomna och respekterade.

 

KFR:s uppgift

• att bistå flyktingar och invandrare i mötet med det svenska samhället och vara ett stöd i utsatta lägen

• att samverka med myndigheter och andra organisationer i invandrarfrågor

• att hjälpa till i kontakten med anhöriga i olika länder och verka för att familjer återförenas

• att arbeta för att utveckla mötesplatser för social gemenskap och trygghet, samt fördjupa församlingarnas beredskap och kunskap i mötet med människor från andra länder

 

Vem stöder KFR?

• Församlingar och föreningar

• Enskilda medlemmar

• Borås Stad

 

Hur kan man stödja?

• genom att vara medlem

• genom att vara medmänniska

• ekonomiskt

• praktiskt arbete

• förbön

 

Exempel på aktiviteter

• Cafétillfällen för alla åldrar, med varierande programinnehåll

• Mötesplats "Porten"

• Bibeln på lätt svenska

• Språkkurser i lätt svenska

• Sportaktiviteter

• Utflykter

• Läger

© 2018