Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås

Kontakta oss gärna

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Styrelsen

 

Urban Gustafsson, ordförande

tel. 0705-75 94 90, urban@ugf.se

 

Ann-Marie Klockars, vice ordförande

tel: 0703-25 43 36, ann-marie@klockars.net

 

Inger Awenlöf

tel: 0722-10 36 35, inger.awenlof@svenskakyrkan.se

 

Eva Grubbström, sekreterare 

tel: 0734-41 33 56, eva.grubbstrom@outlook.com

 

Dagmar Benjaminsson

tel: 0703-14 35 50

 

Dorotej Forsner, igumen

tel: 033-24 51 88

 

Ingegerd Helgesson

tel: 070-66 288 66, ingegerd.helgesson@bredband.net

 

Kristina Berg

tel: 033-12 92 48

 

Admir Buljubasic

tel: 070-439 21 56

 

Elisabeth Boman

tel: 0703-60 54 29

 

Representant från BER:

Leif Johansson tel: 033-15 55 69

 

Carl-Erik Strandberg, kassör

tel: 0705-85 81 64, callestrandberg@gmail.com

 

Rebecka Benjaminsson Larsson

Kyrkornas Flyktingrådgivning

c/o lmmanuelskyrkan, Sturegatan 45, 503 42 BORÅS

Mobil: 0704-33 15 66

rebecka.kfr@gmail.com

 

Plusgiro: 830 47 89-4

Swish: 123 675 09 54

© 2018