Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås

Kontakta oss gärna

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Styrelsen

 

Urban Gustafsson, ordförande

tel. 0705-75 94 90, urban@ugf.se

 

Ann-Marie Klockars, vice ordförande

tel: 0703-25 43 36, ann-marie@klockars.net

 

Inger Awenlöf

inger.awenlof@svenskakyrkan.se

 

Eva Grubbström, sekreterare 

tel: 0734-41 33 56, eva.grubbstrom@outlook.com

 

Dagmar Benjaminsson

tel: 0703-14 35 50

 

Mariana Viåsen

mariana.viasen@svenskakyrkan.se

 

Kristina Berg

tel: 033-12 92 48

 

Elisabeth Boman

tel: 0703-60 54 29

 

Jamshid Hashimi

tel: 0722 - 74 32 63

 

Leila Piri

tel: 0734 - 92 24 88

 

Leif Johansson

tel: 0739 - 32 33 49

 

Rebecka Benjaminsson Larsson

Kyrkornas Flyktingrådgivning

c/o lmmanuelskyrkan, Sturegatan 45, 503 42 BORÅS

Mobil: 0704-33 15 66

rebecka.kfr@gmail.com

 

Plusgiro: 830 47 89-4

Swish: 123 675 09 54

© 2018